ngày 1 bán đc 24 tấn ngày 2 bán đc 26 tấn Vậy số gạo bán trong ngày 1 chiếm bao nhiêu phần trăm so với ngày 2

By aihong

ngày 1 bán đc 24 tấn ngày 2 bán đc 26 tấn
Vậy số gạo bán trong ngày 1 chiếm bao nhiêu phần trăm so với ngày 2

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận