Ngày thường mua 5 bông hoa hết 10000 đồng. Ngày lễ với số tiền đó chỉ mua được 4 bông hoa. Hỏi so với ngày thường thì giá hoa ngày lễ tăng hay giảm ba

Photo of author

By Kaylee

Ngày thường mua 5 bông hoa hết 10000 đồng. Ngày lễ với số tiền đó chỉ mua được 4 bông hoa. Hỏi so với ngày thường thì giá hoa ngày lễ tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?
Viết một bình luận