người đi xe máy từ A đến b mất 6 giờ giờ từ b đến A người đó đi với vận tốc ốc nhanh hơn 4 km h lên chỉ mất 5 giờ giờ tính quãng đường AB

Photo of author

By Mary

người đi xe máy từ A đến b mất 6 giờ giờ từ b đến A người đó đi với vận tốc ốc nhanh hơn 4 km h lên chỉ mất 5 giờ giờ tính quãng đường AB
Leave a Comment