Người sống liêm khiết góp phần ngăn ngừa A: công tác truyền thông. B: mâu thuẫn nội bộ. C: xung đột tập thể. D: hợp tác quốc tế.

Photo of author

By Amaya

Người sống liêm khiết góp phần ngăn ngừa
A:
công tác truyền thông.
B:
mâu thuẫn nội bộ.
C:
xung đột tập thể.
D:
hợp tác quốc tế.

0 bình luận về “Người sống liêm khiết góp phần ngăn ngừa A: công tác truyền thông. B: mâu thuẫn nội bộ. C: xung đột tập thể. D: hợp tác quốc tế.”

 1. Người sống liêm khiết góp phần ngăn ngừa 
   A:
  công tác truyền thông.
   B:
  mâu thuẫn nội bộ.
   C:
  xung đột tập thể.
   D:
  hợp tác quốc tế.

Viết một bình luận