Người ta có thể sử dụng phần nào của cây mía để trồng ? Người ta có thể sử dụng phần nào của cây khoai tây để trồng ? Người ta có thể sử dụng phần nào

Photo of author

By Arianna

Người ta có thể sử dụng phần nào của cây mía để trồng ?
Người ta có thể sử dụng phần nào của cây khoai tây để trồng ?
Người ta có thể sử dụng phần nào của cây hoa hồng để trồng ?
Cái này ko chọn được khoa học mn thông cảm
Leave a Comment