Một vòi nước chảy vào trong một cái bể trong 20 phút thì được 1/4 bể, vậy nếu vòi nước chảy vào bể trong 1h thì có đầy bể không?

Một vòi nước chảy vào trong một cái bể trong ...

Read more

Cho tam giác ABC nhọn có AB < AC Trên tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại D . Vẽ BE vuông góc với AD tại E . Tia BE cắt cạnh AC tại F. Chứng min

Cho tam giác ABC nhọn có AB < AC Trên ...

Read more

Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính loga⁡b, logca, logcb. Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba kết quả thu được.

Cho a = 4, b = 64, c = 2. ...

Read more

tìm hai số tự nhiên a và b (a

tìm hai số tự nhiên a và b (a

Read more

Bài 1: Hai gương G1 và G2 quay mặt phản xạ vào nhau tạo một góc 60o. Một điểm S nằm trong khoảng 2 gương. a; Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phá

Bài 1: Hai gương G1 và G2 quay mặt phản ...

Read more

1 người đi xe đạp đi từ đình trám đến bắc giang dài 12km,đình trám đến bãi bò dài 4km, biết vận tốc từ đình trám đến bãi bò là 12km/h,từ bãi bò đến bắ

1 người đi xe đạp đi từ đình trám đến ...

Read more

Học sinh của các tổ 1,tổ 2,tổ 3,tổ 4 của lớp 7Atrong đợt thi đua chào mừng này nhà giáo Việt Nam 20-11.Các tổ giành được số hoa điểm tốt lần lượt tỉ l

Học sinh của các tổ 1,tổ 2,tổ 3,tổ 4 của ...

Read more

mn giải hộ mình với cho 2 điểm A(1; -2) B(3;6). Phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB ? A. x + 4y + 10 =0 B. 2x + 8y + 5 =0

mn giải hộ mình với cho 2 điểm A(1; -2) ...

Read more

A, biết các cạnh của 1 tâm giác tỉ lệ với 2,3,4 và chu vi là 45 cm tính các cạnh của tam giác đó B, Cho hàm số y=f(x) =x^2-,1 tính f(0) và f(1) C, l

A, biết các cạnh của 1 tâm giác tỉ lệ ...

Read more

Exercise 1:Choose the word or phrase that complete the sentence (A, B, C, or D) 1. He ____ for London one year ago. A. left B. has left C. leaves

Exercise 1:Choose the word or phrase that complete the sentence ...

Read more