người ta đếm được tất cả 100 số chân chó và chân gà . Biết số con chó bằng 3/4 số gà . Hỏi chó bao nhiêu con , gà bao nhiêu con ?

Photo of author

By Rose

người ta đếm được tất cả 100 số chân chó và chân gà . Biết số con chó bằng 3/4 số gà . Hỏi chó bao nhiêu con , gà bao nhiêu con ?
Viết một bình luận