Người ta dùng bình chia độ có ĐCNN tới Xăng ti mét khối chứa 45 cm khối nước để đo thể tích của một hòn đá, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 96 c

By Skylar

Người ta dùng bình chia độ có ĐCNN tới
Xăng ti mét khối chứa 45 cm khối nước để đo thể tích của một hòn đá, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 96 cm khối. Hãy tính thể tích của viên đá

0 bình luận về “Người ta dùng bình chia độ có ĐCNN tới Xăng ti mét khối chứa 45 cm khối nước để đo thể tích của một hòn đá, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 96 c”

Viết một bình luận