người ta xếp các HLP nhỏ có cạnh 1 cm được 1 HLP lớn có diện tích toàn phần là 96 cm vuông .Sau đó người ta sơn tất cả các mặt của khối lớn đó.Hỏi có

Photo of author

By Jasmine

người ta xếp các HLP nhỏ có cạnh 1 cm được 1 HLP lớn có diện tích toàn phần là 96 cm vuông .Sau đó người ta sơn tất cả các mặt của khối lớn đó.Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được :3mặt?2mặt?1mặt?
Leave a Comment