Người ta làm một cái hộp không nap bang bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 1,5dm . Hỏi diện tích bìa cần dùng để làm hộp bang bao nhiêu dm vuông (

Photo of author

By Margaret

Người ta làm một cái hộp không nap bang bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 1,5dm . Hỏi diện tích bìa cần dùng để làm hộp bang bao nhiêu dm vuông ( không tính mép dán
Viết một bình luận