Người ta sử dụng 1 máy biến thế cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp có 50000 vòng để tải điện năng có công suất là 1000KW từ nhà máy đến nơi tiêu th

Photo of author

By Melody

Người ta sử dụng 1 máy biến thế cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp có 50000 vòng để tải điện năng có công suất là 1000KW từ nhà máy đến nơi tiêu thụ. Hiệu điện thế đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp là 2000 V và điện trở của 1 dây tren đường dây tải điện là 10 Ôm
A. Tính hđt ở 2 đầu cuộn thứ cấp
B. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn điện
Leave a Comment