Người ta tiến hành hai thí nghiệm sau: TN1: Thổi a lít CO2(đktc) vào c gam dd Ba(OH)2 20% thì thu được 0,05 mol kết tủa và dd có nồng độ của kiềm là

By aihong

Người ta tiến hành hai thí nghiệm sau:
TN1: Thổi a lít CO2(đktc) vào c gam dd Ba(OH)2 20% thì thu được 0,05 mol kết tủa và dd có nồng độ của kiềm là d%.
TN2: Thổi b lít khi CO2 (đktc) vào c gam dd Ba(OH)2 20% nói trên thì cũng thu được 0,05 mol kết tủa và dd có nồng độ của muối axit là e%.
Xác định a, b, c, d, e.(Các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Biết b=7a.

0 bình luận về “Người ta tiến hành hai thí nghiệm sau: TN1: Thổi a lít CO2(đktc) vào c gam dd Ba(OH)2 20% thì thu được 0,05 mol kết tủa và dd có nồng độ của kiềm là”

 1. – TN1: Kiềm dư => Chỉ tạo BaCO3.

  CO2+ Ba(OH)2 -> BaCO3+ H2O 

  => nCO2= nBaCO3= a= 0,05 mol 

  – TN2: Tạo muối axit và trung hoà. 

  nCO2= b= 7a= 0,35 mol 

  nCO2 (tạo muối trung hoà)= nBa(OH)2 ( tạo muối axit)= 0,05 mol 

  => nCO2 (tạo muối axit)= 0,3 mol 

  2CO2+ Ba(OH)2 -> Ba(HCO3)2 

  => nBa(OH)2 (tạo muối axit)= nBa(HCO3)2= 0,15 mol 

  Tổng mol Ba(OH)2= 0,2 mol 

  => mBa(OH)2= 34,2g 

  => c= 34,2:20%= 171g 

  mBa(HCO3)2= 38,85g 

  mdd spu= mCO2+ 171- mBaCO3= 0,35.44 +171- 0,05.197= 176,55g 

  => e= $\frac{38,85.100}{176,55}$= 22% 

  Xét TN1: 

  nBa(OH)2= 0,2 mol 

  => Dư 0,15 mol Ba(OH)2 

  mBa(OH)2= 25,65g 

  mdd spu= mCO2+ 171- mBaCO3= 0,05.44+ 171-0,05.197= 163,35g 

  => d= $\frac{25,65.100}{163,35}$= 15,7%

  Trả lời

Viết một bình luận