NGƯỜI TA TRỒNG CÂY XUNG QUANH MỘT MẢNH VƯỜN HÌNH VUÔNG CẠNH 32M,SAO CHO MỖI CÂY CÁCH NHAU 2M.SỐ CÂY TRỒNG ĐƯỢC LÀ BAO NHIÊU?

Photo of author

By Iris

NGƯỜI TA TRỒNG CÂY XUNG QUANH MỘT MẢNH VƯỜN HÌNH VUÔNG CẠNH 32M,SAO CHO MỖI CÂY CÁCH NHAU 2M.SỐ CÂY TRỒNG ĐƯỢC LÀ BAO NHIÊU?
Viết một bình luận