Người thứ nhất mua 1m vải hoa và 3,5m vải lụa hết 52.000 đồng.Người thứ hai mua 5m vải hoa và 2,5m vải lụa hết 80.000 đồng.Tìm giá tiền 1m vải hoa,1m

Photo of author

By Josie

Người thứ nhất mua 1m vải hoa và 3,5m vải lụa hết 52.000 đồng.Người thứ hai mua 5m vải hoa và 2,5m vải lụa hết 80.000 đồng.Tìm giá tiền 1m vải hoa,1m vải lụa???
ghi các bước giải ra hộ mk vs ạ mk đang cần gấp
các bn làm đầy đủ các ý trong bài và tính đúng số nha
Thank tr ak=))
Leave a Comment