nguyên nhân nào dẫn đến trạng gây ô nhiễm môi trường? cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. hiện nay nguồn tài nguyên nào có nguy cơ cạn kiệt ?

Photo of author

By Alexandra

nguyên nhân nào dẫn đến trạng gây ô nhiễm môi trường? cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. hiện nay nguồn tài nguyên nào có nguy cơ cạn kiệt ?

0 bình luận về “nguyên nhân nào dẫn đến trạng gây ô nhiễm môi trường? cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. hiện nay nguồn tài nguyên nào có nguy cơ cạn kiệt ?”

  1. Nguyên nhân gay ô nhiễm môi trường là xả xác bừa bãi,ko chịu dọn  dẹp vệ sinh ,ko có trách nhiệm bảo vệ môi trưởng 

    Đó chính là đất hoặc từng cây vì cây bị kahi thác quá mức và đât bị lán chiếm hết để chuộc lợi bản thân

  2. *Nguyên​ nhân​:

    Do con người​ ko có​ ý​ thức​ bảo​ vệ​ môi​ trường​: xả​ rác​ bừa​ bãi​, thải​ các​ nước​ bản​, khí​ đ​ộc​ ra ngoài​ môi​ trường…..

    Do sự​ biến​ đ​ổi​ khí​ hậu​ trên​ Trái​ Đất​ cũng​ góp​ phần​ vào​ việc hạn hán​, lũ​ lụt​, thời​ tiết​ thất​ thường​ làm​ giảm​ diện​ tích​ rừng​, nước​ biển​ dâng​, đ​ộ​ muối​ ở​ biển​ tăng​ gây​ nên​ những​ người​ dân​ ở​ gần​ biển​ rơi​ vào​ nguy cơ​ thiếu​ nước​ ngọt​ để​ sinh sống.

    *Một số​ tài​ nhiên​ có​ nguy cơ​ cạn​ kiệt​: Nước​, rừng​. dầu, than….

Viết một bình luận