Nguyên nhân thắng lợi,y nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân tống ; mông – nguyên

Photo of author

By Maria

Nguyên nhân thắng lợi,y nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân tống ; mông – nguyên

0 bình luận về “Nguyên nhân thắng lợi,y nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân tống ; mông – nguyên”

 1. *Nguyên nhân thắng lợi:

  – Nhờ có tinh thần đoàn kết, toàn dân

  – Sự chỉ huy tài tình của Lý Thường Kiệt

  *Ý nghĩa lịch sử:

  – Là chiến thắng tuyệt vời, trong lịch sử trống quân xâm lược của quân và dân Đại Việt

  – Buộc nhà Tống phải từ bỏ mộng xâm lược nước ta

  – Củng cố nền độc lập của dân tộc

  —————————————————————————————-

  *Nguyên nhân thắng lợi:

  – Sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân

  – Do sự chuẩn bị của nhà Trần

  – Nhờ có tinh thần đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh vô biên 

  – Nhờ có tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta

  – Nhờ có chiến lược, chiến thuật đúng đắn, biết sử dụng người tài

  – Nhờ có sự chỉ huy tài giỏi của Trần Quốc Tuấn, nhà chính trị tài ba của dân tộc

  *Ý nghĩa lịch sử:

  Đập tan ý chí xâm lược và tham vọng của đế chế Nguyên

  Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc

  Góp phần xây đắp thêm truyền thống chống giặc, giữ nước của dân tộc ta

  Để lại bài học lịch sử quý giá và tinh thần đoàn kết dân tộc

  Biết lấy dân làm gốc

  Ngăn chặn cuộc xâm lược Nhật Bản và đất nước ta

 2. Nguyên nhân thắng lợi:

  -tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vệ quê hương đất nước

  -nhà Trần đã chuẩn bị rất chu đáo tiềm lực về mọi mặt

  Nhà Trần rất quan tâm chăm lo sức dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân bằng nhiều biện pháp để tạo nên sự gắn bó đoàn kết giữa triều đình với nhân dân

  -Quý tộc, vương hầu nhà Trần chủ động giải quyết những bất hoà trong nội bộ vương triều, tạo nên hạt nhân của khối đoàn kết dân tộc

  -chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vương triều Trần

  -Cách đánh giặc đúng đắn 

  Y nghĩa lịch sử:

  – đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ được độc lập toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của dân tộc, đánh bại một kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất thế giới bây giờ

  -nâng cao lòng tự hào, tự cường chính đáng cho dân tộc ta, củng cố niềm tin cho nhân dân

  -góp phần xây đắp nên truyền thông quân sự Việt Nam, truyền thống chiến đấu của một nước nhỏ nhưng luôn phải chống lại những kẻ thù mạnh hơn nhiều lần đến xâm lược

  -để lại bài học vô cùng quý giá, đó là củng cố khối đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự quan tâm của nhà nước đến toàn dân, dựa vào dân để đánh giặc

  -góp phần ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước phương Nam, làm thất bại mưu đồ thôn tính miền đất còn lại ở châu Á của Hốt Tất Liệt.

Viết một bình luận