Nhà Tèo có 10 cây khế, có 2 con chim tới ăn hàng ngày, một ngày 2 con ăn 1 cây khế hỏi sau 4 ngày trong nhà Tèo còn mấy cây khế?

Photo of author

By Daisy

Nhà Tèo có 10 cây khế, có 2 con chim tới ăn hàng ngày, một ngày 2 con ăn 1 cây khế hỏi sau 4 ngày trong nhà Tèo còn mấy cây khế?
Viết một bình luận