nhằm chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ tới Nam đem theo 120000 đồng dến nhà sách mua 6 cây bút và 10 quyển vở. Khi tính , Nam thấy tổng giá niêm yết của

Photo of author

By Alexandra

nhằm chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ tới Nam đem theo 120000 đồng dến nhà sách mua 6 cây bút và 10 quyển vở. Khi tính , Nam thấy tổng giá niêm yết của 2 cây bút nhiều hơn quyển vở là 3000 đồng và Nam được cô thu ngân thối lại 9300 đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi cây bút và mỗi quyển vở là bao nhiêu, biết giá bút được giảm 5%, còn vở giảm 15%
Viết một bình luận