-nhận biết thường biến của cây mạ +điều kiện môi trường. +kiểu hình tương ứng. +nhân tố tác động.

Photo of author

By Eden

-nhận biết thường biến của cây mạ
+điều kiện môi trường.
+kiểu hình tương ứng.
+nhân tố tác động.

0 bình luận về “-nhận biết thường biến của cây mạ +điều kiện môi trường. +kiểu hình tương ứng. +nhân tố tác động.”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Nhận biết thường biến của cây mạ

  – ĐK môi trường: ven bờ / giữa ruộng

  – Kiểu hình môi trường: lá tốt hơn, xanh hơn (ven bờ), lá nhỏ hơn (giữa ruộng)

  – Nhân tố tác động: Dinh dưỡng, nhiệt độ, độ ẩm, sự cạnh tranh

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  Chọn giúp mình câu trả lời hay nhất nhé!

 2. nhận biết thường biến của cây mạ

  +điều kiện môi trường:khi ở ven luống thì lá tốt xanh hơn so với cây ở giữa ruộng: lá nhỏ hơn do có sự cạnh tranh: độ ẩm chất dinh dưỡng , ánh sáng….

   +kiểu hình tương ứng.kiểu hình của mạ phụ thuộc vào kiểu gen của mạ và môi trường

  +nhân tố tác động. chi 2 luống mạ, câu trồng ở luống bón phân, đủ nước, nhiệt độ thích hợp, đúng quy trình kĩ thuật thì tốt hơn so với luống ko chăm sóc, ko đúng quy trình kĩ thuật

  Đây là ý kiến của mk thôi chúc bạn học tốt

Viết một bình luận