nhận xét thái độ của nhà nước nguyễn khi kí kết bản hiệp ước nhâm tuất

Photo of author

By Amara

nhận xét thái độ của nhà nước nguyễn khi kí kết bản hiệp ước nhâm tuất

0 bình luận về “nhận xét thái độ của nhà nước nguyễn khi kí kết bản hiệp ước nhâm tuất”

 1. Nhận xét:
  – Triều đình đã chính thức đầu hàng, bức bột trước sự xâm lược của Pháp.
  – Với việc làm đó, triều đình đã từ bỏ một phần trách nhiệm tổ chức và lãnh đạo kháng chiến chống
  Pháp đồng thời cũng thể hiện ý thức vì lợi ích riêng của triều đình phong kiến nên đã phản bội một phần lợi ích dân tộc.

  – Triều đình sớm tỏ ra hoang mang, giao động vô căn cứ nên lo sợ, dẫn đến những việc làm ngu ngốc và tội lỗi.
  – Với nội dung kí kết đó, triều đình đã tiếp tục phản bội lợi ích dân tộc, lợi ích của nhân dân, tạo đà cho quân Pháp có cơ hội lấn tới trên con đường xâm lược nước ta.

Viết một bình luận