Nhân vật nữ nào trong lịch sử đã giương cao ngọn cờ đấu tranh chống Bắc Thuộc? *

Photo of author

By Vivian

Nhân vật nữ nào trong lịch sử đã giương cao ngọn cờ đấu tranh chống Bắc Thuộc? *

0 bình luận về “Nhân vật nữ nào trong lịch sử đã giương cao ngọn cờ đấu tranh chống Bắc Thuộc? *”

  1. Nhân vật nữ nào trong lịch sử đã giương cao ngọn cờ đấu tranh chống Bắc Thuộc là:

    Hai Bà Trưng ( Trưng Trắc và Trưng Nhị), Bà Triệu ( Triệu Thị Trinh)

    Chúc bn học tốt ^^

Viết một bình luận