Nội dung của các cải cách duy tân ở việt nam cuối thế kỉ 19

By Nevaeh

Nội dung của các cải cách duy tân ở việt nam cuối thế kỉ 19

0 bình luận về “Nội dung của các cải cách duy tân ở việt nam cuối thế kỉ 19”

  1. Nội dung của đề nghị cải cách :Đổi mới về nội trị, ngoại giao kinh tế xã hội.

    Ý nghĩa của việc cải cách :Tấn công vào các tư tưởng bảo thủ của triều đình

    Thể hiện tình độ nhận thức của người Việt Nam .

    Trả lời

Viết một bình luận