Nung nóng kali clorat KClO3, thu được 3,36 lít khí Oxi (đktc) a) Viết phương trình phản ứng b) Tính khối lượng KClO3 cần dùng, biết hiệu suất của phản

By Anna

Nung nóng kali clorat KClO3, thu được 3,36 lít khí Oxi (đktc)
a) Viết phương trình phản ứng
b) Tính khối lượng KClO3 cần dùng, biết hiệu suất của phản ứng đạt 90%
c) Dùng lượng khí thu được trên để đốt cháy hoàn toàn m(g) Kali. Tìm m.

0 bình luận về “Nung nóng kali clorat KClO3, thu được 3,36 lít khí Oxi (đktc) a) Viết phương trình phản ứng b) Tính khối lượng KClO3 cần dùng, biết hiệu suất của phản”

 1. Đáp án:

   nO2=3.36/22.4=0.15mol

  2KCLO3->2KCl+3O2

  nKClO3=2/3nO2=0.1mol

  mKClO3=0.1*122.5*90%=11.025gam

  4K+O2-> 2K2O

  nK=4nO2=0.6mol

  mK=0.6*39=23.4 gam

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2KCl{O_3} \to 2KCl + 3{O_2}\\
  {n_{{O_2}}} = 0,15mol\\
   \to {n_{KCl{O_3}}} = \dfrac{2}{3}{n_{{O_2}}} = 0,1mol\\
   \to {m_{KCl{O_3}}} = 12,25g\\
   \to {m_{KCl{O_3}}}cần= \dfrac{{12,25 \times 100}}{{90}} = 13,61g\\
  2K + \dfrac{1}{2}{O_2} \to {K_2}O\\
  {n_K} = 4{n_{{O_2}}} = 0,6mol\\
   \to m = {m_K} = 23,4g
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận