ở 1 giống đậu hà lan , thế hệ xuất phát ( P) có tỉ lệ kiểu gen dị hợp là Aa 100% . Nếu các cây tự thụ phấn liên tục qua các thế hệ thì tỉ lệ kiểu gen

Photo of author

By Cora

ở 1 giống đậu hà lan , thế hệ xuất phát ( P) có tỉ lệ kiểu gen dị hợp là Aa 100% . Nếu các cây tự thụ phấn liên tục qua các thế hệ thì tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội ( AA) Ở đời thứ 3 là bao nhiêu .?

0 bình luận về “ở 1 giống đậu hà lan , thế hệ xuất phát ( P) có tỉ lệ kiểu gen dị hợp là Aa 100% . Nếu các cây tự thụ phấn liên tục qua các thế hệ thì tỉ lệ kiểu gen”

 1. Ở thế hệ F3, tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa là: 100% : $2^{3}$ = 12,5%

  Tỉ lệ kiểu gen AA là: (100% – 12,5%) : 2 = 43,75%

 2. Đáp án:

  0,25 AA : 0,5 Aa: 0,25 aa

  Tự thụ qua 2 thế hệ 

  F2 :

  Aa=0,5x(1/2)^2=0,125

  AA= 0,25 + 0,5x(1-1/4)/2=0,6875

  aa=0,1875 nha

   

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận