Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, tỉ lệ về thể tích của chất khí bằng tỉ lệ về ?

Photo of author

By Reese

Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, tỉ lệ về thể tích của chất khí bằng tỉ lệ về ?

0 bình luận về “Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, tỉ lệ về thể tích của chất khí bằng tỉ lệ về ?”

  1. Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, tỉ lệ về thể tích của các chất khí bằng tỉ lệ về số mol của các chất khí

  2. Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, tỉ lệ về thể tích của các chất khí bằng tỉ lệ về SỐ MOL CỦA CÁC CHẤT KHÍ.

     

Viết một bình luận