Ở hai đầu đường dây tải điện một máy tăng thế với các cuộn dây có số vòng dây là 500 vòng và 11000 vòng. Ở cuối đường dây gần nơi sử dụng điện đặt một

Photo of author

By Alaia

Ở hai đầu đường dây tải điện một máy tăng thế với các cuộn dây có số vòng dây là 500 vòng và 11000 vòng. Ở cuối đường dây gần nơi sử dụng điện đặt một máy hạ thế với các cuộn dây có số vòng dây là 132 000 vòng và 1320 vòng. Hiệu điện thế đặt vào cuộn sơ cấp là 100V, công suất tải đi là 110 000W
a. Tìm hiệu điện thế ở nơi sử dụng?
b. Tìm công suất hao phí trên đương dây biết rằng điện trở tổng cộng của dây là 100 ôm.

0 bình luận về “Ở hai đầu đường dây tải điện một máy tăng thế với các cuộn dây có số vòng dây là 500 vòng và 11000 vòng. Ở cuối đường dây gần nơi sử dụng điện đặt một”

 1. Đáp án:

   a.22V

  b.250000W

  Giải thích các bước giải:

   a.Hiệu điện thế nơi sử dụng là:

  \[\begin{gathered}
    \frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = \frac{{11000}}{{500}} = 22 \Rightarrow {U_2} = 22{U_1} = 22.100 = 2200V \hfill \\
    \frac{{U’}}{{{U_2}}} = \frac{{{n_2}’}}{{{n_1}’}} = \frac{{1320}}{{132000}} = 0,01 \Rightarrow U’ = 22V \hfill \\ 
  \end{gathered} \]

  b.Công suất hao phí là:

  \[{P_{hp}} = {I^2}R = \frac{{{P^2}}}{{{U^2}}}R = \frac{{{{110000}^2}}}{{{{2200}^2}}}.100 = 25000W\]

   

Viết một bình luận