3/4 × 12 = …………………(giải thích ) .Mọi người giúp mik nhé

3/4 × 12 = …………………(giải thích ) .Mọi người giúp ...

Read more

tìm các câu ca dao than thân và đưa ra ý nghĩa

tìm các câu ca dao than thân và đưa ra ...

Read more

Bài 5 : một thùng tôn có dạng HHCN có chiều dài 1,9 m, chiều rộng,chiều cao 0,7 m.Diện tích tôn để làm thùng là ( thùng không có nắp và mép hàn không

Bài 5 : một thùng tôn có dạng HHCN có ...

Read more

viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày của em về giữ gìn bản sắc dân tộc trong thời kì hội nhập

viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày của em ...

Read more

Trộn A vs h2 thu đc hỗn hợp khí B đốt 4,48l B tạo ra 13,2g co2 Mặt khác 4,48g hỗn hợp B làm mất màu 32g br2 Tìm công thức phân tử của A

Trộn A vs h2 thu đc hỗn hợp khí B ...

Read more

Phân loại và gọi tên những chất có CTHH dưới đây Cuo,Fe2O3,CO2,H3PO4,P2O5,Fe(OH)2,HNO3,AlCl3,Na2O,CuSO4,NaHCO3,NaOH,CaO,Al2(SO4)3, Cu(NO3)2,SO2,SO3 Mo

Phân loại và gọi tên những chất có CTHH dưới ...

Read more

Tìm GTNN của hàm số f(x)=x/2+2/x-1 với x>1

Tìm GTNN của hàm số f(x)=x/2+2/x-1 với x>1

Read more

BÀI 4:TÌM SỐ NGUYÊN X,BIẾT: A)X.Y=-2 b)(x+1).(y+2)=-3 c)(x-3).(y-6)=0 d)x.y^2=1 GIÚP MÌNH VS MÌNH SẼ VOTE 5 SAO CHO BẠN NÀO TL NHANH VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT^.^

BÀI 4:TÌM SỐ NGUYÊN X,BIẾT: A)X.Y=-2 b)(x+1).(y+2)=-3 c)(x-3).(y-6)=0 d)x.y^2=1 GIÚP ...

Read more

Hai bạn là Tú và Loan nói rằng 25 số tự nhiên đầu tiên hoặc là một luỹ thừa của hai, hoặc là có thể được viết dưới dạng tổng của các luỹ thừa của hai

Hai bạn là Tú và Loan nói rằng 25 số ...

Read more

đốt cháy hoàn toàn 2,3 g một hợp chất A bằng khí oxit sắt .sau phản ứng thu được 2,24lít khí CO2 (đktc) và 2,7g H2O . xác định công thức đơn giản nhất

đốt cháy hoàn toàn 2,3 g một hợp chất A ...

Read more