ở phần cuối truyện,nhân vật Thủy đã trèo lên xe lại tụt xuống đi nhanh về giường đặt con Em Nhỏ quàng tay vào vai con Vệ Sĩ.Hãy nêu suy nghĩ của em về

By Athena

ở phần cuối truyện,nhân vật Thủy đã trèo lên xe lại tụt xuống đi nhanh về giường đặt con Em Nhỏ quàng tay vào vai con Vệ Sĩ.Hãy nêu suy nghĩ của em về chi tiết này bằng 1 đoạn văn ngắn
Viết một bình luận