ở thể đột biến lệch bội đơn của loài giao phối , khi 1 tb sinh giao tử nguyên phân liên tiếp 5 lần tạo ra số tb con là 288NST .hãy cho biết có bao nhi

Photo of author

By Camila

ở thể đột biến lệch bội đơn của loài giao phối , khi 1 tb sinh giao tử nguyên phân liên tiếp 5 lần tạo ra số tb con là 288NST .hãy cho biết có bao nhiêu loại giao tử không bình thường

0 bình luận về “ở thể đột biến lệch bội đơn của loài giao phối , khi 1 tb sinh giao tử nguyên phân liên tiếp 5 lần tạo ra số tb con là 288NST .hãy cho biết có bao nhi”

 1. Giải thích các bước giải:

   2^ 5 = 32

  Số NST trong các tế bào con là 288 : 32= 9

  Thể đột biến của loài là: 2n + 1 vs 2n = 8

 2. Đáp án:

  – Số tế bào con tạo ra sau nguyên phân là:

  $2^{5}$ = 32 tế bào

  – Số NST trong các tế bào con là:

  288 : 32 = 9 nhiễm sắc thể

  – Thể đột biến của loài là:

  + 9 NST: 8 + 1 = 2n + 1 

  ⇒ Đây là những đột biến thể một ở những loài 2n = 8

   

Viết một bình luận