ở thể đột biến lệch bội đơn của loài giao phối , khi 1 tb sinh giao tử nguyên phân liên tiếp 5 lần tạo ra số tb con là 288NST .hãy cho biết có bao nhi

By Camila

ở thể đột biến lệch bội đơn của loài giao phối , khi 1 tb sinh giao tử nguyên phân liên tiếp 5 lần tạo ra số tb con là 288NST .hãy cho biết có bao nhiêu loại giao tử không bình thường
Viết một bình luận