Ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B cùng lúc với ô tô hay đi từ Thành phố B đến thành phố A .Tỉ số vận tốc của hai xe là 5% sau khi hai xe gặp nhau

Photo of author

By Mary

Ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B cùng lúc với ô tô hay đi từ Thành phố B đến thành phố A .Tỉ số vận tốc của hai xe là 5% sau khi hai xe gặp nhau ô tô 1 giảm 1/5 vận tốc và ô tô 2 tăng 20% vận tốc. ô tô 1 đến b ô tô 2 còn cách A 25 km .Tính khoảng cách giữa thành phố A và B
Viết một bình luận