Phản xạ nào sau đây có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ 2? * 1 point Rụt tay lại khi chạm vào vật nóng. Tiết nước bột khi nhìn thấy quả chanh. Em

Photo of author

By Clara

Phản xạ nào sau đây có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ 2? *
1 point
Rụt tay lại khi chạm vào vật nóng.
Tiết nước bột khi nhìn thấy quả chanh.
Em bé cười vui khi thấy mẹ đi làm về.
Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi khi lớp trưởng hô: “Thầy giám thị đang tới”.
giúp mk vs mk đnag cần gấp

0 bình luận về “Phản xạ nào sau đây có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ 2? * 1 point Rụt tay lại khi chạm vào vật nóng. Tiết nước bột khi nhìn thấy quả chanh. Em”

  1. Đáp án: nhanh chóng ổn định chỗ ngồi khi lớp trg hô: ‘ thầy giám thị đag tới’

     

    Giải thích các bước giải:

    ở đây sử dụng ngôn ngữ – tín hiệu thứ 2, vì: ngôn ngữ là kích thích có điều kiện như mọi kích thích có điều kiện khác, nghĩa là ta có thể dùng ngôn ngữ để thành lập phản xạ có điều kiện.

     

Viết một bình luận