Phản xạ nào sau đây có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ 2? * 1 point Rụt tay lại khi chạm vào vật nóng. Tiết nước bột khi nhìn thấy quả chanh. Em

By Clara

Phản xạ nào sau đây có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ 2? *
1 point
Rụt tay lại khi chạm vào vật nóng.
Tiết nước bột khi nhìn thấy quả chanh.
Em bé cười vui khi thấy mẹ đi làm về.
Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi khi lớp trưởng hô: “Thầy giám thị đang tới”.
giúp mk vs mk đnag cần gấp
Viết một bình luận