PHẦN A. Trắc nghiệm:( 2.5đ) Chọn đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1: Đặc điểm của nhóm chim chạy là: A. Cánh dài, khỏe, có lông nhỏ, dày, không thấm

Photo of author

By Autumn

PHẦN A. Trắc nghiệm:( 2.5đ) Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Đặc điểm của nhóm chim chạy là:
A. Cánh dài, khỏe, có lông nhỏ, dày, không thấm nước. Chân ngắn, các ngón có
màng bơi.
B. Cánh ngắn, yếu; Chân cao, to, khỏe có 2 – 3 ngón
C. Cánh dài, lông ống phát triển, chân và mỏ đa dạng
D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 2: Ở thỏ, nhau thai có vai trò:
A. Giữ ấm cho thai
B. Thăm dò thức ăn
C. Đưa chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ vào phôi
D. Tạo sữa cho thỏ con
Câu 3: Chi trước của thỏ có vai trò:
A. Đào hang và di chuyển
B. Thăm dò môi trường
C. Bật nhảy xa
D. Định hướng âm thanh, phát hiện kẻ thù
Câu 4: Cơ thể của thỏ được phủ bởi một lớp…..:
A. Lông tơ
B. Lông vũ
C. Lông ống
D. Lông mao
Câu 5: Phát biểu nào sai về thỏ?
A. Thỏ kiếm ăn chủ yếu về buổi chiều và ban đêm
B. Thỏ có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ.
C. Thỏ mẹ mang thai khoảng 2 tháng
D. Thức ăn của thỏ chủ yếu là cỏ và lá cây.
PHẦN B: TỰ LUẬN
Câu 6:( 5đ) Em hãy nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính
lẩn trốn kẻ thù?
Câu 7:( 2.5đ) Em hãy sắp xếp các loài chim sau đây vào các nhóm chim chạy,
chim bay, chim bơi: Đà điểu Phi, chim sẻ, vịt, Chim cánh cụt, gà rừng.
Leave a Comment