Phân biệt A refuse B decline C deny D reject

Photo of author

By Reese

Phân biệt
A refuse
B decline
C deny
D reject

0 bình luận về “Phân biệt A refuse B decline C deny D reject”

 1. refuse = decline : từ chối, khước từ điều gì đó ( = not accept

  reject cũng có nghĩa là từ chối

  Nếu bạn reject một đề nghị hoặc một yêu cầu nào đó tức là bạn bác bỏ, không bằng lòng, hay chấp nhận nó hoặc nó bị loại ra.

  deny : phủ nhận 1 điều gì đó là không đúng

 2. Refuse: làm việc gì đó quyết định không làm nó hay nhấn mạnh rằng sẽ không làm việc đó, cũng có thể từ chối 1 đồ vật

  Decline : từ chối

  Deny: là để chối cãi, phủ nhận hay nói ra điều gì đó không đúng theo sự thật

  Reject:bác bỏ, không bằng lòng, hay chấp nhận 1 yêu cầu

  Xin hay nhất

Viết một bình luận