Tìm số đo các góc của tam giác ABC , biết rằng các số đo ba góc tỉ lệ với 1;2;3 . khi đó tam giác ABC là gì cần giúp

Photo of author

By Valentina

Tìm số đo các góc của tam giác ABC , biết rằng các số đo ba góc tỉ lệ với 1;2;3 . khi đó tam giác ABC là gì
cần giúp

0 bình luận về “Tìm số đo các góc của tam giác ABC , biết rằng các số đo ba góc tỉ lệ với 1;2;3 . khi đó tam giác ABC là gì cần giúp”

 1. Đáp án:

  Gọi số đo 3 góc của tam giác ABC lần lượt là A;B;C

  Theo đề bài ta có:

  A/1=B/2=C/3 và A+B+C=180

  =>A/1=B/2=C/3= (A+B+C)/(1+2+3)=(A+B+C)=180/6=30

  Do đó:

  +A/1=30 =>A=30

  +B/2=30 =>B=60

  +C/3=30 =>C=90

  Vậy số đo tam giác ABC lần lượt là:30;60;90

  =>Vậy tam giác ABC là tam giác vuông

   

   

Viết một bình luận