Phân biệt ẩn dụ với hoán dụ Nói theo ý nghĩ thôi nha đừng chép mạng

Photo of author

By Brielle

Phân biệt ẩn dụ với hoán dụ
Nói theo ý nghĩ thôi nha đừng chép mạng

0 bình luận về “Phân biệt ẩn dụ với hoán dụ Nói theo ý nghĩ thôi nha đừng chép mạng”

 1. Ẩn dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt

  Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của sự vật, hiện tượng khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt

 2. @Meo_

  *** Để phân biệt ” ẩn dụ ” với ” hoán dụ ”, trước hết cần tìm về điểm giống và khác nhau của chúng:

  _ Giống nhau:

  + Đều là một BPTT;

  + Đều sử dụng nhằm mục đích tăng sức gợi hình, gợi cảm cho câu văn.

  _ Khác nhau:

  + Ẩn dụ là dùng đặc điểm, hình thức, cách thức, tính chất của sự vật này để chỉ sự vật khác có nét tương đồng để nhằm tăng tính biểu cảm;

  + Hoán dụ là gọi sự vật, hiện tượng, khái niệm này bằng tên các sự vật, hiện tượng khác có sự gần gũi để giúp sự diễn đạt sinh động hơn.

Viết một bình luận