phân biệt mẫu định dạng và mẫu bố trí

Photo of author

By Ayla

phân biệt mẫu định dạng và mẫu bố trí

0 bình luận về “phân biệt mẫu định dạng và mẫu bố trí”

  1. *Phân biệt mẫu định dạng và mẫu bố trí:

    – Mẫu bố trí liên quan đến việc sắp xếp nội dung trên trang chiếu, cũng như phông chữ, cỡ chữ và màu chữ trong các khung chứa văn bản và được áp dụng cho từng trang chiếu.

    – Mẫu định dạng bao gồm cả việc sắp xếp vị trí của nội dung trên trang chiếu.

    *Chúc bạn học tốt! ^_^

Viết một bình luận