Phân biệt mô cơ vân/tim/trơn về cấu tạo, vị trí nhân, chức năng,hoạt động theo ý muốn hay ko? CẢM ƠN

Photo of author

By Arya

Phân biệt mô cơ vân/tim/trơn về cấu tạo, vị trí nhân, chức năng,hoạt động theo ý muốn hay ko?
CẢM ƠN
Leave a Comment