PHẦN I. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi (từ câu 1 đến câu 4) “Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một g

Photo of author

By Vivian

PHẦN I. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi (từ câu 1 đến câu 4)
“Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê. Đôi càng bè bè, nặng nề, trông đến xấu. Râu ria gì mà cụt có một mẩu và mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đã vậy, tính nết lại ăn xổi ở thì (thật chỉ vì ốm đau luôn, không làm được), có một cái hang cũng chỉ bới nông sát mặt đất, không biết đào khoét ra nhiều ngách như hang tôi.”
(Trích Bài học đường đời đầu tiên, Ngữ văn 6, tập 2)
Hãy viết một đoạn văn (5- 6 câu) nêu nhận xét của em về nhân vật “tôi” trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” và rút ra bài học từ nhân vật đó cho bản thân mình. Trong đoạn văn có sử dụng một phó từ, chỉ rõ (bằng cách gạch chân) và nêu ý nghĩa của phó từ được sử dụng.
Leave a Comment