Phần II: Làm văn “Dạo gần đây, có một virus rất hot Tên của em ấy Corona Em từ đâu? Quê của em ở Vũ Hán Đang bình yên bỗng chợt thoát ra. Chắc chắn ta

Photo of author

By Quinn

Phần II: Làm văn
“Dạo gần đây, có một virus rất hot
Tên của em ấy Corona
Em từ đâu? Quê của em ở Vũ Hán
Đang bình yên bỗng chợt thoát ra.
Chắc chắn ta nên đề cao cảnh giác
Đừng để em ấy phát tán
Chắc chắn ta nên quyết tâm tự giác
Để dịch bệnh không bùng cháy lên.
[ĐK:]
Cùng rửa tay xoa xoa xoa xoa đều
Đừng cho tay lên mắt mũi miệng
Và hạn chế đi ra nơi đông người
Đẩy lùi virus Corona Corona.
Luôn nâng cao sức khỏe
Và vệ sinh không gian xung quanh mình
Cùng nâng cao ý thức của xã hội
Đẩy lùi virus Corona Corona.”
( Ghen Cô Vy ) – Khắc Hưng.
Bài hát trên phản ánh về một đại dịch có tên là COVID-19. Dịch bệnh này đã tạo
nên một cuộc khủng hoảng dịch bệnh có quy mô, mức độ ảnh hưởng lớn đến mọi
mặt đời sống xã hội, gây ra nhiều sự mất mát đau thương và bất ổn chưa từng thấy
đối với nền kinh tế toàn cầu. Là một công dân, em cần thực hiện những biện pháp
nào để “Đẩy lùi virus Corona Corona.”
Leave a Comment