phân loại từ ghép hán việt thành 2 nhóm , tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng trước:cư dân ,gia súc ,mĩ nhân, vô duyên ,quân tử, nhân ái ,thi sĩ, p

By Camila

phân loại từ ghép hán việt thành 2 nhóm , tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng trước:cư dân ,gia súc ,mĩ nhân, vô duyên ,quân tử, nhân ái ,thi sĩ, phóng hỏa ,biểu cảm
Viết một bình luận