phân loại từ ghép hán việt thành 2 nhóm , tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng trước:cư dân ,gia súc ,mĩ nhân, vô duyên ,quân tử, nhân ái ,thi sĩ, p

Photo of author

By Camila

phân loại từ ghép hán việt thành 2 nhóm , tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng trước:cư dân ,gia súc ,mĩ nhân, vô duyên ,quân tử, nhân ái ,thi sĩ, phóng hỏa ,biểu cảm

0 bình luận về “phân loại từ ghép hán việt thành 2 nhóm , tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng trước:cư dân ,gia súc ,mĩ nhân, vô duyên ,quân tử, nhân ái ,thi sĩ, p”

 1. Bạn tham khảo!
  *Tiếng chính đứng trước : quân tử; gia súc; nhân ái; thi sĩ
  *Tiếng phụ đứng trước : cư dân; vô duyên; phóng hỏa; mĩ nhân; biểu cảm

  $FbBinhne2k88$

 2. Tiếng chính đứng trước: quân tử, gia súc, nhân ái, thi sĩ,

  Tiếng phụ đứng trước: cư dân, vô duyên, phóng hỏa, mĩ nhân, biểu cảm

  Chúc bạn học tốt!

  Mong bn cho mik ctlhn và vote 5* ạ

Viết một bình luận