phân số nào nhỏ hơn 0: a) 5/7 b) -12/-19 c) 0/-13 d) -6/7

Photo of author

By Madeline

phân số nào nhỏ hơn 0:
a) 5/7
b) -12/-19
c) 0/-13
d) -6/7

0 bình luận về “phân số nào nhỏ hơn 0: a) 5/7 b) -12/-19 c) 0/-13 d) -6/7”

  1. Đáp án: Phân số nhỏ hơn 0 là -6/7 bởi  các phân số đó có dấu âm ( dấu trừ ) ở mẫu

     

     

Viết một bình luận