phân số nào nhỏ hơn 0: a) 5/7 b) -12/-19 c) 0/-13 d) -6/7

By Madeline

phân số nào nhỏ hơn 0:
a) 5/7
b) -12/-19
c) 0/-13
d) -6/7

0 bình luận về “phân số nào nhỏ hơn 0: a) 5/7 b) -12/-19 c) 0/-13 d) -6/7”

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm