phân tích thành tựu văn hóa cổ đại phương đông và giá trị của thành tựu văn hóa đó đối với nhân loại

Photo of author

By Everleigh

phân tích thành tựu văn hóa cổ đại phương đông và giá trị của thành tựu văn hóa đó đối với nhân loại

0 bình luận về “phân tích thành tựu văn hóa cổ đại phương đông và giá trị của thành tựu văn hóa đó đối với nhân loại”

 1. Văn minh phương Tây cổ đại mà nền tảng là 2 nền văn minh của Hi Lạp và La

  Mã đã hình thành và phát triển trên cơ sở điều kiện tự nhiên của những cư dân gốc du mục. Khác

  với các quốc gia cổ đại phương Đông, nền văn minh chủ yếu được hình thành trên những khu

  vực gần các con sông lớn, thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp, văn minh phương Tây cổ đại

  hình thành và phát triển trên những khu vực điều kiện tự nhiên tương đối khắc nghiệt và phức tạp

  hơn. Điều kiện tự nhiên đó tuy khó khăn cho sự phát triển của nông nghiệp, nhưng bù lại nền văn

  minh phương Tây có được sự trợ giúp tuyệt vời của biển đảo. Những con đường giao thương trên biển, hải cảng, tàu bè… không chỉ tạo điều kiện phát triển trong mối quốc gia mà còn thúc

  đẩy sự giao lưu, buôn bán giữa các nước, mang những thành tựu văn hóa, văn minh phương Tây

  truyền bá khắp nơi trên thế giới. Sự phát triển về kinh tế, đặc biệt là kinh tế thương nghiệp hàng

  hải đã tạo ra một nền kinh tế giàu mạnh cho các quốc gia phương Tây cổ đại, đặc biệt là sự phát

  triển cực thịnh của chế độ chiếm nô. Phương thức sản xuất chiếm nô thời bấy giờ đạt đến mức

  hoàn chỉnh và cao nhất của nó trong xã hội phương Tây cổ đại. Chính sự phát triển của chế độ

  chiếm nô đã tạo điều kiện cho sự sáng tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần của nền văn minh

  phương Tây. Sự giàu mạnh về kinh tế cùng với những con đường giao thông trên biển là những

  nguyên nhân quan trọng đã thúc đẩy quá trình bành trướng của các quốc gia được mệnh danh là

  đế quốc cổ đại: Hi Lạp và La Mã.

  Như vậy, điều kiện tự nhiên của Hi Lạp và La Mã không chỉ là nền tảng, cơ sở tạo ra nền

  văn minh phương Tây cổ đại với nhiều thành tựu rực rỡ mà điều kiện tự nhiên cũng là một yếu tố

  cực kỳ quan trọng đã mang nền văn minh phương Tây cổ đại truyền bá khắp thế giới dù bằng

  nhiều con đường khác nhau: hòa bình hoặc chiến tranh

  trải qua một thời dài từ cổ đại đến trung đại, nền văn học phương Tây đã để lại

  cho thế giới một kho tàng văn học đồ sộ với một hệ thống các tác phẩm có giá trị về nhiều mặt,

  nhiều tác phẩm được xem là khuôn mẫu, chuẩn mực cho văn học và nghệ thuật của châu Âu và

  thế giới. Sự đóng góp và ảnh hưởng của những thành tựu văn học phương Tây cổ trung đại đối

  với châu Âu và thế giới không chỉ trong giai đoạn cổ trung đại mà cho đến tận ngày nay, nhiều tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị và không ngừng được khai thác, nghiên cứu, phát triển nhiều

  mặt.

Viết một bình luận