Phản ứng kết hợp nhiều phân tử etilen với nhau tạo thành phân tử có kích thước và khối lượng lớnlàpolietilen (PE) gọi là

Photo of author

By Everleigh

Phản ứng kết hợp nhiều phân tử etilen với nhau tạo thành phân tử có kích thước và khối lượng lớnlàpolietilen (PE) gọi là

0 bình luận về “Phản ứng kết hợp nhiều phân tử etilen với nhau tạo thành phân tử có kích thước và khối lượng lớnlàpolietilen (PE) gọi là”

  1. Phản ứng kết hợp nhiều phân tử etilen với nhau tạo thành phân tử có kích thước và khối lượng lớn là polietilen (PE) gọi là phản ứng trùng hợp

Viết một bình luận