Phát triển ở thực vật là gì? Liệt kê những nhân tố chi phối sự ra hoa? Ứng dụng thực tiễn?

Photo of author

By Jade

Phát triển ở thực vật là gì? Liệt kê những nhân tố chi phối sự ra hoa? Ứng dụng thực tiễn?

0 bình luận về “Phát triển ở thực vật là gì? Liệt kê những nhân tố chi phối sự ra hoa? Ứng dụng thực tiễn?”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Phát triển ở thực vật là: 

  Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.

  Nhân tố chi phối sự ra hoa: Tuổi của cây: Tùy vào giống, loài đến độ thì cây sẽ ra hoa không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnhNhiệt độ thấp và quang chu kì:

  + Hiện tượng ra hoa cây phụ thuộc vào nhiệt độ thấp gọi là xuân hóa

  + Cây ngày dài là những cây có thời gian chiếu sáng lớn hơn 12h đồng hồ

  + Cây ngày ngắn là những cây có thời gian chiếu sáng bé hơn 12h đồng hồPhitocrom: là sắc tố cảm nhận quang chu kì của thực vật và là sắc tố nảy mầm đối với các hạt mẫn cảm với ánh sáng.

  Cơ chế điều khiển hiện tượng xuân hóa và quang chu kì ở thực vật: Cơ chế điều khiển hiện tượng xuân hóa và quang chu kì:

  – Do sắc tố cảm nhận quang chu kì (phitôcrôm).

  – Phitôcrôm là một loại prôtêin hấp thụ ánh sáng, tồn tại ở 2 dạng:

  + Pđ: hấp thụ ánh sáng đỏ có bước sóng 660 nm.

  + Pđx: hấp thụ ánh sáng đỏ xa có bước sóng 730 nm, có tác dụng làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng mở …
  1. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng

  – Trong ngành trồng trọt: Dùng gibêrelin để thúc hạt hoặc củ nảy mầm sớm khi chúng còn đang ở trạng thái ngủ, ví dụ thúc củ khoai tây nảy mầm.

  – Trong công nghiệp rượu bia: Sử dụng hoocmôn sinh trưởng gibêrelin để tăng quá trình phân giải tinh bột thành mạch nha.

  2. Ứng dụng kiến thức về phát triển

  – Chọn giống cây trồng theo vùng địa lí, theo mùa.

  – Xen canh; chuyển, gối vụ cây nông nghiệp và trồng rừng hỗn loài.

Viết một bình luận