Phỉ xếp bao nhiêu hình lập phương 1cm3 để được một hình lập phương có Stp là 150cm2

By Adeline

Phỉ xếp bao nhiêu hình lập phương 1cm3 để được một hình lập phương có Stp là 150cm2

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận