Phu nhân của phú ông đang mang thai.Phú ông nói rằng,nếu bà sinh con gái thì đứa bé sẽ được chia 1/3 tài sản, còn nếu sinh con trai thì đứa bé được tà

Photo of author

By Bella

Phu nhân của phú ông đang mang thai.Phú ông nói rằng,nếu bà sinh con gái thì đứa bé sẽ được chia 1/3
tài sản, còn nếu sinh con trai thì đứa bé được tài sản chia 1/4 tài sản. Vậy nếu phu nhân sinh đôi một trai một gái thì tài sản được chia như thế nào để vẫn thỏa mãn ý của phú ông nói ban đầu?

0 bình luận về “Phu nhân của phú ông đang mang thai.Phú ông nói rằng,nếu bà sinh con gái thì đứa bé sẽ được chia 1/3 tài sản, còn nếu sinh con trai thì đứa bé được tà”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vậy nếu phu nhân sinh đôi một trai một gái thì tài sản được chia để vẫn thoả mãn ý của phú ông nói ban đầu là 

  1/3+1/4=7/12

  ta thấy 7/12 nhỏ hơn 1 và chia tài sản thành mười hai phần vậy đứa con gái sẽ được 4 phần và đứa con trai sẽ được 3 phần

  chúc bạn học tốt , nocopy

 2. Đáp án:

  Con trai nhận $\frac{1}{4}$ , con gái nhận $\frac{1}{3}$ thì :

        $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{3}$ = $\frac{7}{12}$

  Ta thấy $\frac{7}{12}$ nhỏ hơn 1 và khi đó chia tài sản thành 12 phần , con trai 3 phần và con gái 4 phần.

  Vậy tài sản của phu nhân gấp đôi tài sản của bé gái và gấp ba tài sản của bé trai .

   

Viết một bình luận