Phương trình log2(3x -2)=2 có nghiệm là

By Kaylee

Phương trình log2(3x -2)=2 có nghiệm là

0 bình luận về “Phương trình log2(3x -2)=2 có nghiệm là”

 1. Đáp án:

   \(x=2\)

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  {\log _2}\left( {3x – 2} \right) = 2\\
   \Leftrightarrow 3x – 2 = {2^2}\\
   \Leftrightarrow 3x – 2 = 4\\
   \Leftrightarrow 3x = 6\\
   \Leftrightarrow x = 2
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận