qua văn bản phong cách hồ chí minh,theo e cách học của bác hồ còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay không ? các bạn học sinh có thể học được gì từ phươn

By Camila

qua văn bản phong cách hồ chí minh,theo e cách học của bác hồ còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay không ? các bạn học sinh có thể học được gì từ phương pháp học tập của Bác
Viết một bình luận