quãng đường AB dài 180km.Lúc 9 giờ 30 phút một xe tải đi từ A đến B hết 2 giờ 30 phút . Xe nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc 40 km/ giờ.Hỏi

Photo of author

By Kaylee

quãng đường AB dài 180km.Lúc 9 giờ 30 phút một xe tải đi từ A đến B hết 2 giờ 30 phút . Xe nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc 40 km/ giờ.Hỏi xe tải về tới a lúc mấy giờ
Viết một bình luận