Quãng đường AB dài 198km. Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 18km/giờ, cùng lúc ấy một người đi ô tô khách từ B về A với vận tốc gấp 3 lần ngư

Photo of author

By Bella

Quãng đường AB dài 198km. Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 18km/giờ, cùng lúc ấy một người đi ô tô khách từ B về A với vận tốc gấp 3 lần người đi xe đạp. Hỏi:
a, Mất bao lâu để hai người gặp nhau?
b, Đến lúc gặp nhau mỗi người đã đi được bao nhiêu km?
Viết một bình luận